องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ


วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ จำนวน 1 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง

 

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03