องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายกพรประสิทธฺฺิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง อบต เมืองเก่า และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า บริเวณ ถนน 304 และบริเวณใกล้เคียง

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03