องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ


วันที่ 5 กันยายน 2565 กองช่าง อบต.เมืองเก่าร่วมกับสมาชิก ส.อบต. และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ตามที่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ทั้งนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยการนำคอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมแซมผิวจราจรให้สามารถใช้งานสัญจรไปมาได้โดยสะดวก นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ประสานขอสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จจาก บริษัท ที.เอ็น ซีเมนต์บล็อก จำกัด จำนวน 3 คิว เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจรครั้งนี้

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03