องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
  📍ประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและการปฏิบ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 20]
 
  🚨โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 26]
 
  ✨โครงการกิจกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แล...[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 20]
 
  🔰กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต...[วันที่ 2023-09-04][ผู้อ่าน 18]
 
  🌟"โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุค...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 26]
 
  💝ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับประ...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 20]
 
  📌ประชุมชี้เเจงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงกา...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 26]
 
  ✨โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างอาชีพ เ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 30]
 
  📌ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 26]
 
  🔰ประชุมการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลԃ...[วันที่ 2023-08-24][ผู้อ่าน 24]
 
  ✨ประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนิเทศติดตา...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 25]
 
  📍ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26