องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566)    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า