องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า