องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


👨🏻‍⚕️โครงการพัฒนาโรงเรียนเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗👩🏻‍⚕


✍🏻วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ในโครงการพัฒนาโรงเรียนเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โดยมี นางสาววลีรัตน์ ไกรโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางพรรณี วิริยรัตน์คุรุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี สมาชิก อสม. และผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์      : 037-575260
สายด่วน       : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook     : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                     กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website       : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24