องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


#ประชาสัมพันธ์โทษของการสูบบุหรี่📣🚨


#ประชาสัมพันธ์โทษของการสูบบุหรี่📣🚨
เรื่อง โทษของการสูบบุหรี่และข้อห้าม🚭

⛔️สิ่งที่ควรทำในการ เลิกบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลในการเลิกสูบ
     และประโยชน์ที่เราจะได้รับเมื่อ "เลิกสูบบุหรี่"⛔️

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook   : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website     : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24