องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า📣


#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า📣
👉🏻เรื่อง ก๊าซเรือนกระจกตัวการของโลกร้อน🔥

    ☀️ก๊าซเรือนกระจกเป็นเหมือนผ้าห่มของโลกที่ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมและเอื้อต่อการอยู่อาศัย แต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้โลกร้อนขึ้น และนำมาซึ่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลเมืองเก่า ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงประชาสัมพันธ์เรื่องก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทราบ เพื่อที่จะได้รับรู้และช่วยกันป้องกัน ก๊าซเรือนกระจกตัวการที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook   : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website     : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24