องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📍ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗📍


    🔹วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และ ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายธวัชชัย บุพลับ ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี นายประสาน สืบเชื้อ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นางภควรรณ พันธ์ชำนาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายชัยรัช นามพุทธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ เป็นผู้แทนประชาคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 

    ✨พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัยกรณีวาตภัย เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุดังกล่าว พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน ๓ ครัวเรือน ดังนี้
    🔰๑.นายสุทัศน์ สาเจริญ บ้านเลขที่ ๑๔๓/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเก่า
    🔰๒.นายจรัส พวงพา บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเก่า
    🔰๓.นางบุญเริ่ม รักษา บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเมืองเก่า
    💠พิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                      กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30