องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย💝


    🌟วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่ ๒,๕,๗,๒๑ ตำบลเมืองเก่า ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์   : 037-575260
สายด่วน    : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website   : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24