องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📣 เปิดจุดลงทะเบียน บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี


#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📣 
    🔰เปิดจุดลงทะเบียน บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี
    💗เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ "๓๐ บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"
    👉🏻โดยนำบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ พร้อมโหลดแอพ "หมอพร้อม" เพื่อใช้ในการลงทะเบียน 
และสำหรับการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง *ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา*
    📍ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์      : 037-575260
สายด่วน       : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook     : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                      กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website       : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30