องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🔰


     🔹วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว  ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยมี จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชี้เเจงข้อราชการต่างๆและปรึกษาหารือแนวทางการปฎิบัติและร่วมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานของแต่ละด้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์   : 037-575260
สายด่วน    : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website   : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30