องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🌈โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละออง (PM ๒.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗🌈


    💠วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละออง (PM ๒.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า และประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๕,๑๙ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
    🦠เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในหมู่บ้านและในชุมชนเป็นการป้องกันและลดปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินหายใจ โดยจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ ๕ บ้านหนองรี และหมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองรี ๒ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                      กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30