องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💐💦สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ประเพณีสงกรานต์ของตำบลเมืองเก่าในแต่ละหมู่บ้าน ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย 💐💦


      🌈องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯตำบลเมืองเก่า ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยตำบลเมืองเก่าในแต่ละหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                      กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30