องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🏅พิธีเปิดกีฬาประเพณีสงกรานต์ วัดเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ณ วัดเก่าบ้านม่วง ประจำปี ๒๕๖๗🏅


      ⚽️วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประเพณีสงกรานต์ วัดเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯตำบลเมืองเก่า ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนงานกีฬาประเพณีสงการานต์นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และคณะผู้จัดชมรมกีฬาพัฒนา หมู่ ๗,๑๘,๒๑ ณ วัดเก่าบ้านม่วง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                     กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30