องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"🚨


     💖วันพุธที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและขวัญกำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                     กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17