องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💗ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า💗


    🔹วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตฯ โดยมี นายอำพร จวงสอน ประธานศูนย์ฯ นางพรรณี วิริยะรัตน์คุรุ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลเมืองเก่า คณะกรมมการศูนย์ฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
    🌟เพื่อรายงานสถานะการเงินศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ และเสนอคณะกรรมการศูนย์ พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน ๑๕๕ ราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                     กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17