องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨เรียนรู้วิธีป้องกันและสัญญาณเตือนต่างๆ  เพื่อเตรียมรับมือกับอาการฮีทสโตรกกันครับ🚨


#การป้องกันอาการฮีทสโตรก🚨
#ภัยร้ายในช่วงฤดูร้อนที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง☀️
✍🏻เรียนรู้วิธีป้องกันและสัญญาณเตือนต่างๆ 
เพื่อเตรียมรับมือกับอาการฮีทสโตรกกันครับ

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook  : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                  กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website    : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17