องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚧ประชุมโครงการขุดลอกคลองหนองรี ตำบลเมืองเก่า🚧


    ✨วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ กรมชลประทาน ประชุมโครงการขุดลอกคลองหนองรี ตำบลเมืองเก่า ด้วยกรมชลประทาน ได้มีโครงการขุดลอกคลองหนองรี โดยเริ่มขุดลอกจากที่สาธารณประโยชน์ คลองหนองรี ตำบลเมืองเก่า เชื่อมต่อแควหนุมาน มีการก่อสร้างสถานีบังคับน้ำ ๒ แห่งและบำรุงรักษาคลองลอย ด้วยการดำเนินการดังกล่าวนั้น จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเเสดงความเห็น ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว 
    🌟โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นายประสิทธิ์ อินธิแสง นิติกรชำนาญการ และ เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ร่วมประชุมกับชาวบ้านที่มีที่ดินติดโครงการขุดลอกคลองหนองรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML บ้านเลียบ หมู่ ๒๒ ตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์        : 037-575260
สายด่วน         : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook       : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                       กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website         : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17