องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🏆ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ๒๕๖๗🏆


    ⚽️วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    🏅โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ นายสนทยา อาษารอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารวิทยา ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์ หิมะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาฯตำบลเมืองเก่า พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

            🔵สรุปผลการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ๒๕๖๗ ในแต่ละประเภท ดังนี้🔵
        #เปตองชาย
  ชนะเลิศ  ได้เเก่  บ้านไผ่ค้ำคูณ  (หมู่ที่ ๘,๑๗)
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  บ้านเมืองใหม่  (หมู่ที่ ๑๐)
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้เเก่  บ้านเลียบซิตี้  (หมู่ที่ ๔,๒๒)
        #เปตองหญิง
  ชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านโคกหอม  (หมู่ที่ ๑๒,๑๕)
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  บ้านเลียบซิตี้  (หมู่ที่ ๔,๒๒)
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้เเก่  บ้านไผ่ค้ำคูณ  (หมู่ที่ ๘,๑๗)
        #เซปักตะกร้อชาย
  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศิษย์หลวงพ่อมา (หมู่ที่ ๑,๒,๓)
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้เเก่  บ้านถนนทอง  (หมู่ที่ ๙,๑๖,๒๐)
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้เเก่  บ้านม่วง  (หมู่ที่ ๗,๑๘,๒๑)
        #วอลเล่ย์บอลชาย
  ชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านเลียบซิตี้  (หมู่ที่ ๔,๒๒)
  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้เเก่  ศิษย์หลวงพ่อมา  (หมู่ที่ ๑,๒,๓)
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้เเก่  บ้านม่วง  (หมู่ที่ ๗,๑๘,๒๑)
        #วอลเล่ย์บอลหญิง
 ชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านเลียบซิตี้  (หมู่ที่ ๔,๒๒)
 รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้เเก่  บ้านไผ่ค้ำคูณ  (หมู่ที่ ๘,๑๗)
 รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้เเก่  หมู่สามสิบ  (หมู่ที่ ๕,๖,๑๙)
        #ฟุตบอลประชาชน
  ชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านไผ่ค้ำคูณ  (หมู่ที่ ๘,๑๗)
  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เเก่  บ้านเลียบซิตี้  (หมู่ที่ ๔,๒๒)
  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ศิษย์หลวงพ่อมา  (หมู่ที่ ๑,๒,๓)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์           : 037-575260
สายด่วน            : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook          : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                          กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website            : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17