องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น🔰


      🌟วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อหารือในการพิจารณา สถานะและแผนการเงิน/และอนุมัติโครงการจำนวน ๑๐ โครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี รพ.สต.ตำบลเมืองเก่า และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ร่วมประชุม ณ หองประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์                  : 037-575260
สายด่วน                   : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook                 : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                                 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website                   : www.muangkao.go.th





2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17