องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงในภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗🤝🏻


      🔹วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย หนูแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัด อบต.เมืองเก่า ให้การต้อนรับ นางสาวน้ำฝน ศาสตร์พิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงในภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงาน (ITA) ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์                   : 037-575260
สายด่วน                    : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook                  : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                                  กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website                    : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17