องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💉โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗💉


    🌟วันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้กับ อบต.เมืองเก่า โดยบริการฉีดฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเก่า
    🙏🏻ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์                : 037-575260
สายด่วน                 : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook               : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                                กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website                 : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17