องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย💝


🔹วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่ ๒,๕,๗,๒๑ ตำบลเมืองเก่า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17