องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงแนวเขตคลองหนองรี🤝🏻


   ✨วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงแนวเขตคลองหนองรี โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นายประสิทธิ์ อินธิแสง นิติกรปฏิบัติการ และประชาชนเจ้าของที่ดินข้างเคียงแนวเขตคลองหนองรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    🌍ด้วยกรมชลประธาน ได้มีโครงการขุดลอกคลองหนองรี โดยเริ่มขุดลอกจากที่สาธารณะประโยชน์ หนองรี หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า เชื่อมแควหนุมาน และก่อสร้างสถานีบังคับน้ำ ๒ แห่ง โดยมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สำรวจแนวเขตที่ดินตลิดแนวคลองหนองรีและเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี จะเข้าทำการสำรวจ จึงประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเข้าระวางแนวเขตที่ดินของเจ้าของที่ดินร่วมกัน

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14