องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ🔰


    🔹วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยมี คณะกรรมการกองทุนฯ สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี โรงเรียนบรรหารวิทยา และ รพ.สต.เมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🌟เพื่อหารือในการพิจารณา สถานะและแผนการเงิน/อนุมัติโครงการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14