องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💗ประชุมโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗💗


     ✨วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเก่า ประชุมโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี นายวิชัย ปรางค์จันทร์ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นายอะนิส แซะอาหลำ ปลัดอำเภอกบินทร์บุรี พัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี รพ.สต.ตำบลเมืองเก่า สภ.กบินทร์บุรี กำนันตำบลเมืองเก่า ประธาน อสม.ตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

     🌟ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์จะจัดทำโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตครบวงจร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเก่า เนื่องจาก อบต.เมืองเก่า พบปัญหาผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ที่ได้รับการรักษาจากแพทย์ แล้วกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน แต่ผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและชุมชน ทำให้ผู้ป่วยจิตเวช มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด ทำลายข้าวของในครอบครัวและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมีความเสี่ยงอันตรายต่อคนในครอบครัวและบุคคลทั่วไป เช่น เด็ก คนชรา เป็นภาระให้กับชุมชนและยังแก้ไขไม่ได้ จึงประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย เพื่อติดตามการดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พัฒนาศักยภาพจิตอาสาชุมชนในการป้องปรามและจัดการปัญหาเบื้องต้น

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14