องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น🤝🏻


    ✨วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ให้การต้อนรับ นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    🌍เนื่องด้วย เทศบาลตำบลเมืองเก่า และ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความประสงค์จะดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์และหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็น Landmark ของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพื้นที่หนองปลาแขยงเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อดำเนินการโฑครงการพัฒนาพื้นที่อุทยานกบินทร์บุรีเฉลิมราชย์และหนองปลาแขยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14