องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨กองช่าง ดำเนินการตรวจเช็คระบบจ่ายไฟน้ำประปาของหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๕🚨


      🚨วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตรวจเช็คระบบจ่ายไฟน้ำประปาของหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ ๕ พร้อมดำเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า #อบตเมืองเก่า

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24