องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💢ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในเขตพื้นที่หมู่ ๘ บ้านไผ่💢


       🔰วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ อินธิแสง นิติกรปฏิบัติการ และ นางปัทมา มั่นคง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในเขตพื้นที่หมู่ ๘ บ้านไผ่ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24