องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚧ออกดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์🚧


      🔰วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่ที่มีการถมที่ดินสูง ทำให้น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองรี ตำบลเมืองเก่า เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จเรียบร้อยต่อไป

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24