องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🚨


     🚨วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจารุณี  กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี นางพัชรีวัลย์ พลธง ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24