องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🎆ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗🎆


    🔹วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย หนูแก้ว รองนายกฯ พร้อมด้วย ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา อบต.เมืองเก่า ประชุมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลเมืองเก่า คณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔰เพื่อหารือและเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ 
📍การจัดนิทรรศการ 
📍การซุ้มกิจกรรม
📍การจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆบนเวที

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24