องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📣รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและยื่นเอกสารคำขอรังวัดที่ดิน แนวเขตการสร้างคลองส่งน้ำ📣


    🔹วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุมกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔰ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑๑ มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ำสาย ๔L-๖R-LMC และปลายคลองสาย ๖R-LMC เพื่อให้มีความพร้อมด้านการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้าง จึงขอความอนุเคราะห์ ราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในแนวเขตการสร้างคลองส่งน้ำ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและยื่นเอกสารคำขอรังวัดที่ดิน

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24