องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌รณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว📌


#ประชาสัมพันธ์ 📣
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🚨

    📌รณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น ทำให้เกิดฝุ่น (PM 2.5) เป็นต้นเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ขอส่งเสริมชาวนา ให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นก้อนเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่ายให้โรงงานผลิตเชื้อเพลิง ทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หรือสามารถที่จะนำไปผลิตเป็นของฝาก ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น 

ด้วยความห่วงใยจาก #องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🙏

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24