องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💛ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร💛


      🌟วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย หนูแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางสาวไพรพณา เทิดธีรธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง นายประเสริฐ ภูสาลี ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24