องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🎆งานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖🎆


     ✨วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางนงค์นุช กันมล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร อบต.เมืองเก่า ปลัด หัวหน้าส่วนาชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า และ ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06