องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมหารือแนวทางเตรียมจัดงาน "โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย"🔰


     🔸วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมจัดงาน "โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมอบหมายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ และปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมงานดังกล่าว

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06