องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚧ดำเนินการสำรวจแนวเขต เพื่อดำเนินการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควพระปรง🚧


     🔰วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภูสาลี ผู้อำนวยการกองช่าง นายโชคชัย พิมณะวัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ออกดำเนินการสำรวจแนวเขต เพื่อดำเนินการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควพระปรง ในเขตพื้นที่หมู่ ๑๓ ตำบลเมืองเก่า เชื่อมต่อพื้นที่ หมู่ ๓ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24