องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗🔰


    🔹วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    ✨ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีข้อปรึกษาหารือในการจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    🌟เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ และจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06