องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


👩🏻‍⚕️โครงการ "คัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น"👩🏻‍⚕️


    🌟วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการ "คัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น" โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า และ ประชาชนภายในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ที่มีความผิดปกติด้านการมองเห็น ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    ✨โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลดวงตาและการมองเห็น และได้รับการคัดกรองทางตา เพื่อจัดหาแว่นสายตายาวและสายตาสั้นให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ที่ผ่านการตรวจโดยจักษุแพทย์

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06