องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🌍ประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บริเวณหนองปลาแขยง🌍


      🔰วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภูสาลี ผู้อำนวยการกองช่าง นายโชคชัย พิมณะวัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกพร้อมสร้างอาคารกักเก็บน้ำ ผลักดันน้ำเสีย และอาคารระบายน้ำ ร่วมกับ นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และ เจ้าหน้าที่จากทางกรมชลประทาน ณ บริเวณหนองปลาแขยง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06