องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🌍ประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บริเวณหนองปลาแขยง🌍


      🔰วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภูสาลี ผู้อำนวยการกองช่าง นายโชคชัย พิมณะวัน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกพร้อมสร้างอาคารกักเก็บน้ำ ผลักดันน้ำเสีย และอาคารระบายน้ำ ร่วมกับ นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และ เจ้าหน้าที่จากทางกรมชลประทาน ณ บริเวณหนองปลาแขยง ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24