องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚒ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีเสมือนจริง🚒


    🚨วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด ร่วมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีเสมือนจริง ของทางโรงพยากบินทร์บุรี ณ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🤝🏻เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้บาดเจ็บและขนส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เนื่องด้วยอำเภอกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ระหว่างถนนสาย ๓๐๔ สาย ๓๓ และมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน ๔ แห่ง ทำให้มีการใช้รถในการจราจร การขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้มีการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่และสารเคมีเสมือนจริง โดยการจำลองสถานการณ์ (Table Top) เพื่อให้สามารถดูแลผู้บาดเจ็บได้

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24