องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งทรุดตัว ร่วมกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี🚨


    🔸วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ นายลิขิต จันทะโสติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่กองช่าง นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๓ และ นางสาวอนันยา อุตรี สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๔ ออกดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งทรุดตัว ในเขตพื้นที่หมู่ ๑๓ บ้านหนองกุลา และ หมู่ ๑๔ บ้านท่าข่อย ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างของประชาชนในพื้นที่

    ✨ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ในการมาสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสียหายและดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขบริเวณดังกล่าวให้กลับมาสู่ภาวะปกติ บรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันทรัพย์สิน และที่ดินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24