องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์จากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี📣


    ⚡️ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีนโยบายในการสับเปลี่ยนมิเตอร์แบบจานหมุนเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่การจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สามารถจดหน่วยพลังงานไฟฟ้าด้วย Bluetooth วัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เก็บประวัติการใช้ไฟฟ้าได้ ๔๕ วัน รองรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง ๑๐๐ แอมป์ รองรับการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคต และสามารถตรวจสอบการใช้งานพลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้

    🔰มีระยะการดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริเวณหมู่ ๒,๓,๔,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕,๑๖ และหมู่ ๑๗ โดยการเปลี่ยนมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
    📌เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานระหว่างสับเปลี่ยนมิเตอร์ ทางการไฟฟ้าฯ จะหยุดจ่ายกระเเสไฟฟ้าประมาณ ๕-๑๐ นาทีต่อราย

    🚨และขอให้ระมัดระวังการแอบอ้างการเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หากพบเห็นมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในโครงการนี้โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกบินทร์บุรี
☎️ติดต่อสอบถาม ๐๓๗-๔๘๐๘๒๔

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24