องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก🚨


    🔸วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมกับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลเมืองเก่า ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี หมู่ ๙ ตำบลเมืองเก่า

    🔹ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์จะควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้มีโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24