องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻หารือ เรื่อง การขุดลอกคลองและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าข่อย และ ดำเนินการช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย ตลิ่งทรุดตัว หมู่ ๑๔ บ้านท่าข่อย🤝🏻


    🔹วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายชาญชัย คำดี ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวอนันยา อุตรี สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ให้การต้อนรับ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี ณ พื้นที่หมู่ ๑๔ บ้านท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า

    🔸เพื่อหารือ เรื่อง การขุดลอกคลองและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าข่อย พร้อมทั้ง ดำเนินการช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัย ตลิ่งทรุดตัวจนทำให้บ้านเรือนเสียหาย พร้อมมอบทั้งมอบเงินเยียวยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและดำเนินการแก้ปัญหาตลิ่งทรุดตัวดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อยต่อไป

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06