องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย💝


    🔹วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่ ๒,๕,๗,๒๑ ตำบลเมืองเก่า ประจำเดือนพฤศจิกายน

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06