องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🎇ประชุมเตรียมงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖🎇


    🔸วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชุมเตรียมงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางนงค์นุช กันมล ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้านของตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔹ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองเก่า มีกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หนองน้ำสาธารณะหนองรี หมู่ที่ ๕ นั้น ซึ่งภายในงาน จะมีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมต่างๆ จึงประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม เรื่องการจัดงานต่างๆ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ค่าใช้จ่าย/การเบิกเงิน และแผนผังสถานที่การจัดงานต่างๆ

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06